Klantcommunicatie - Websitebestelformulier - Contact telefoonnummer

Na het boeken kan de klant verschillende telefoonnummers op verschillende plaatsen in het systeem gecommuniceerd krijgen. Om de manier van communicatie af te stellen op de situatie binnen uw onderneming bieden wij hiervoor verschillende mogelijkheden per consumenten product.

Website bestelformulier
Bij de productinstellingen van het bestelformulier kunt u bij het kopje Klantcommunicatie de volgende instellingen aangeven:

"Communiceer alleen het centrale telefoonnummer richting de passagier":
Dit betekent dat de klant alleen het telefoonnummer te zien krijgt wat u heeft opgegeven via administratie / dienstverlening.
 
De klant ziet dit nummer in zijn bestelmail en via de link in zijn bestelmail "Wijzigen en volgen". Uiteraard staat het telefoonnummer in de bestelemail vast, maar de gegevens achter de link kunnen updaten aan de hand van de status van de rit.
 
"Communiceer alleen het centrale telefoonnummer richting de passagier": Zet u deze op ja dan zal hier ongeacht de ritstatus het nummer uit de dienstverlening staan.
 
Indien u deze op nee zet, zal het chauffeursnummer te zien zijn aan de rechterkant.
 
 
Communicatie van onderaannemers
Heeft u de betreffende rit overgedragen, dan gaan deze settings niet meer op. Het systeem zal dan het beschikbare boekingsnummer van uw onderaannemer tonen in aan uw klant:
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.