Het overdragen van ritten is een belangrijk onderdeel van veel taxibedrijven. De instellingen en de manier hoe het taxiID platform met deze ritten omgaat wordt hier beschreven.