Managing payment methods

Je kan via het menu, mijn producten / product instellingen /bestelformulieren voor de betaalwijzes in de bestelformulieren aanpassen onder de kop Betaalopties. Je kan hier per betaalwijze aangeven of deze actief is.

Indien u gebruikt wilt maken van online betalingen kun je bij sales@taxiid.nl een aanvraag indienen voor het gebruik van online betalingen. Als deze zijn geactiveerd kunt u hier ook de transactiekosten per betaalwijze aangeven.

Je kunt hier ook per betaalwijze extra transactiekosten toevoegen die meegenomen worden bij het berekenen van de ritprijzen.

You can manage the payment settings throught the menu my products / product settings / order forms /under the header Payment Options. You can disable or activate the payment options.

If you want to make online payments using, you can submit an application to sales@taxiid.nl to use online payments. If these are activated, you can also define transaction per payment.

You can add extra transaction costs per payment method that are included in the calculation of fares.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.